وبلاگ راهنمایی اسدآبادی سنندج

ویلاگ آموزشی و علمی

نمونه سوال امتحانی ریاضی

تهیه کننده: خانم ها صدیق -شریفی 

درستی یا نادرستی جمله ها را تعیین کنید:

الف)............................... ک. م.م دو عدد بر آنها بخشپذیر است.

ب).................................از دو نقطه فقط یک خط راست می گذرد.

ج)..................................29 عددی اول است.

د)..................................بزرگترین مقسوم علیه هر عدد ، خودش است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:50  توسط bed  | 

نمونه سوال امتحانی عربی

 

تهیه کننده: خانم بدرودیان

سال اول

ترجمه ی ناقص زیر را کامل کنید.

 

الف)لَحمَ الطَّیرِ طعامٌ لذیذٌ ٌ (....................پرنده ....................لذیذی است.)

 

ب) اَلکَنزُ تَحتَ تلک الخربة (......................زیر ................خرابه است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:33  توسط bed  | 

نمونه سوال امتحانی قرآن کریم

 

تهیه کننده: خانم بدرودیان

سال اول

کلمات زیر را ترجمه کنید.

اَ لَّذینَ:                                                  اِذ:                                              اَنفُس:                       

    اَرض:                                                مَنام:                                              کانَ:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:28  توسط bed  | 

نمونه سوال امتحانی دینی

 

تهیه کتتده: خانم بدرودیان

سال دوم

آیه ی زیر را کامل کنید.

 

الف-وَ مَکَروُا وَ مَکَرَالله ُ وَالله ُ خَیرُالماکِرین.

 

وآنان که مکر و نیرنگ زدند و خدا ....................را به .......................باز گردانید و .........بهترین .................است.     


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:19  توسط bed  | 

نمونه سوال امتحانی علوم تجربی

تهیه کننده: خانم کردستانی 

سال اول

سئوالات تکمیلی:

- طبق نظر ............... همه ی اتم های مواد به شکل گوی توپر می باشند.

- ماده ای که ذرات سازنده ی آن ، مولکولهایی با اتم های یکسان می باشد را ........گویند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:47  توسط bed  | 

نمونه سوال امتحانی جغرافیا

 

تهیه کننده: خانم بابا محمدی

سال اول

 

-نزدیک ترین اقیانوس به ایران چه نام دارد ؟

1)اقیانوس آرام                           2) اقیانوس اطلس                        3)اقیانوس هند

 

-ارتفاع نقاط مختلف زمین را نسبت به چه چیزی اندازه گیری می کنند ؟

1) از پایین کوه                          2) سطح زمین                            3) سطح دریا


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 17:45  توسط bed  | 

نمونه سوال امتحانی تاریخ

 

تهیه کننده: خانم بابامحمدی

سال اول

1- جملات زیر را کامل کنید : (75/1)                          

1) کار اصلی کوچ نشینان ...................بود .                5) به حاکمان مصر................... می گفتند .                              


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:17  توسط bed  | 

نمونه سوال امتحانی اجتماعی

 

تهیه کننده: خانم بابامحمدی

سال اول

از میان مثال های زیر نیاز های  مادی و غیر مادی را مشخص کنید :                                                              

خوراک :                         کمال:                       مسکن :                        صحبت کردن :

 مورد محبت قرار گرفتن:      
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:1  توسط bed  | 

نمونه سوال امتحانی حرفه و فن

 

تهیه کننده: خانم موسوی

 

سال دوم

1 .ازعوامل وافرادمؤثردرانتخاب روش زندگی است .1.دوستان      2.مذهب        3.آداب ورسوم               4.هرسه

2.سیم لحیم آلیا ژکدام فلزاست.                              1.قلع                2.سرب               3.قلع وسرب        
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:55  توسط bed  | 

نمونه سوال امتحانی انگلیسی

تهیه کننده : خانم قیطاسی

B) در هر گروه کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید . 2 نمره

1)One-two-three-too

2)hat-cat-hen-dog

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:52  توسط bed  | 

نمونه سوال امتحانی نگارش

 

تهیه کننده: خانم امتی

الف) وقتی شاعر یا نویسنده از احادیث و روایات در نوشته­اش استفاده می­کند ..................... می­گویند.

ب) کلمات قصار فشرده و خلاصه افکار و اندیشه­های بلند هستند به این کلمات قصار ....... ......... می­گویند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۸۹ساعت 18:27  توسط bed  | 

نمونه سوال قرآن سوم راهنمایی

ترجمه کنید. 3 نمره

لا یخلف:                  اولواالالباب:                میعاد:                      لدن:                     وهاب:

اجعل:                     قسط:                        بشر:                    یامرون:                حبطت:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:47  توسط bed  | 

نمونه سوال قرآن دوم راهنمایی

- ترجمه کنید.5نمره

   اتقوا:                                خاشع:                        نضرب:                           

  یتفکرون:                         رایت:                       لایستوی:                       

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 17:40  توسط bed  | 

دینی سوم راهنمایی دروس 4-1

 

1-علت و معلول راتعریف کنیدو یک مثال نیز بنویسید؟2 نمره

2-قانون علیت یک قانون کلی وجهان شمول است یعنی چه؟ 1نمره

3-دو دلیل ذکر کنید که همه با قانون علیت آشنا هستند و آن را قبول دارند؟2نمره

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:41  توسط bed  | 

سوال امتحانی دینی پایه دوم راهنمایی درس 4-1

1-حجم خورشید .....................برابر زمین است .سطح خورشید.......................درجه سانتی گراد حرارت دارد.5/0

2-.............منبع انرژی هاست.25/0

3-شب وروز در اثر ............................زمین پدید می آید.25/0

4-انسان وجودی ...............است.مرگ اورانابود نمی کند بلکه مرگ یک ......................است.5/0

5-ازهول و هراس قیامت با کمک ................و............و............درپناه لطف خدا می توان در امان بود؟75/0

6-روح ما(نفس ما)مانند یک .................بسیار دقیق تر و حساس تر و اثرپذیرتر است.5/0

7-بعداز مرگ و انتقال به جهان آخرت ................و......................انسان آشکار می شود.1

8-................کسی است که نامه ی عمل او به دست راستش داده می شودو................کسی است که نامه عملش به دست چپش داده شود.5/0

9-................و..................انسان در جهان آخرت از اعمال اودراین جهان مایه می گیرد و این دنیا ..............است.5/0


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:33  توسط bed  | 

عربی سوم راهنمایی

1-ترجمه ی لغات زیر را بنویسید.2نمره

اقویاء:                                                  اسلمت:                                       میاه:                                     شیشه:                            

 انسحاب:                                               استراق:                                   فرماندهی:                                جنود:

 

2-ترجمه های ناقص را کامل کنید.1نمره

الف: ایها الاخوة نحن فی هذه المنطقة مدة طویلة.          ای................ما مدت ................است که در این منطقه هستیم.

ب: یا سیدی لقد کشفت شیئا عجیبا.                         ای سرور من .................چیز عجیبی....................

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:26  توسط bed  | 

عربی اول راهنمایی

1-ترجمه کنید.  5/1        نافذه             صوره               جدار               

                                    ملک                  قریه                   مدینه     

2-در هر ردیف یک کلمه با دیگر کلمه ها فرق دارد آن کلمه را مشخص کنید.

مومنه O                کتابO               کوکب O             مصباح O  

فلک  O                 مسکینO                سراجO          مشکاهO


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 18:25  توسط bed  | 

سوال عربی دوم راهنمایی

1-ترجمه های فارسی جمله های زیر را کامل کنید.  3  نمره

الف-هو اخذ قسما من الاموال و دفن الباقی                    او مقداری از مال ها را ................و بقیه را ........................

ب- ذهبا معا عندالقاضی.                                          .................قاضی...............

ج-قالت الغزاله فی نفسها: الغراب طائر.لماذا هو وقع بی البرکه؟      ....به......گفت ......پرنده ای است ............او در آبگیر ..........؟

2-با توحه به ترجمه ی فارسی، جمله های عربی را کامل کنید.  2نمره

الف)حیله آشکار شد و حیله گر رسوا شد.                                ............المکرو .....................المکار!

ب) نذهب و .............الاموال.                                              می رویم و مال ها را بر می داریم.

ج) پس سنگی از گلوله ای گلی برداشت .                                 فحمل.............من ......

د) چه اتقاقی افتاده است؟                                                     ماذا...........؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت 0:5  توسط bed  |